سالهاست که غریبی . . .

در قلــــــــــــــــــــــــــــب من است مهدی

سال هاست که غریبی ، غربتی به اندازه طولانی بودن 1173 سال! غربتی به اندازه همه غربت های علی و حسن و حسین(ع)! تو منتظر ما هستی و با تمام بدی های ما، هنوز نگاهت را از ما برنداشته ای، حتی برای لحظه ای!

کاش ما هم منتظر تو بودیم، کاش ماهم به اندازه دشمنانت برای آمدن تو آماده بودیم، آنها برای پیکار با تو، خود را آماده کرده اند اما ما هنوز در خوابیم. هنوز باور نکرده ایم که به زودی می آیی. هنوز باور نکرده ایم که مارا بیشتر از خودمان دوست داری… و وقتی که خطا می کنیم این تو هستی که میسوزی و اشک می ریزی.

ای کاش برای آمدنت آقا، صادقانه دعا می کردیم…

“با همه این حرف ها این تویی که باز هم ما را می پذیری و رهایمان نمی کنی”

/ 0 نظر / 16 بازدید