یا صاحب الزمان

این همه لاف زن و مدعی اهل ظهور

پس چرا یار نیامد که نثارش باشیم

سالها منتظر سیصد و اندی مرد است

آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم

اگر آمد خبر رفتن ما را بدهید

به گمانم که بنا نیست که یارش باشیم . .

وقتی میگیم:

خدا کند که بیایی..

 
شاید او می فرماید:

خدا کند که بخواهید..


 

/ 0 نظر / 21 بازدید